Starta fårfarm på holländska landsbygden

Det finns mycket att tänka på när det kommer till att starta en fårfarm på holländska landsbygden. Även om både Holland och Sverige är med i EU gäller olika regler för att hålla djur. Nu har visserligen Sverige hårdare regler inom mycket än Holland har. Det holländska klimatet är väldigt fördelaktigt då djuren kan gå ute i gott som hela året och behöver mindre foder. Samtidigt är marken betydligt dyrare att köpa i Holland än i Sverige. När man startar upp kan det vara bra att börja arrendera marken. Det gör att möjligheterna för att lyckas ekonomiskt ökar.

får i solnedgång

Vad gäller djurens välfärd finns det mycket att tänka på. Det bör vara säkert för både djuren och för de som arbetar med dem ska arbetsmiljön vara bra. fårstängsel och andra tillbehör bör vara av bra kvalitet. Säkerhet är a och o vad gäller arbete inom jordbruk där det sker flest olyckor varje år. Får rymmer lätt och att ha bra stängsel är viktigt för säkerheten. Regler för hur fåren ska klippas och skötas måste följas och för det behövs både en bra klippmaskin och kunskap. Det är mycket att tänka på, men det är viktigt att det blir rätt för alla. En annan bra sak att tänka på är hur många får man klarar av att ha.

Även om Holland är litet varierar det platta landskapet. Speciellt vad gäller pris på marken. Alternativet att arrendera är det bästa för att starta upp verksamheten, men det är också viktigt att tänka på när det kommer till ett köp senare. I de norra delarna är prisläget betydligt bättre. Det är stor skillnad i hur bördig marken är jämfört med i Sverige och i Holland går det att utnyttja jordbruksmarken betydligt mer. Givetvis är skicket på byggnaderna viktigt när det kommer till allt inom jordbruk då renoveringar ofta blir dyra.

får på bete

På senare har man kunnat se att antalet får minskar i Holland. Det började runt 2001 då mul- och klövsjukan härjade i Europa. Sjukdomen slog hårt mot holländska fårbönder och de valde att gå över till andra djurslag. Idag ser läget annorlunda ut och att starta en fårfarm kan bli en bra investering med rätt upplägg. Får håller landskapen öppna och i bra skick, även om vi idag mest har dem för kött och ull.

Leave a Reply

mts_schema