Holländsk natur

Holland är ett av världens mest tätbefolkade länder. För att ”göra mer plats” har man expanderat ut i havet och med konstgjorda vallar har man torrlagt havsbotten som istället har blivit till mycket bördiga lerjordar där grödorna växer i rekordfart. Holland är ett platt land och den högsta punkten är 321 meter över havet. En fjärdedel av landet ligger dessutom under havsytan och måste därför’skyddas av vallar och dammar. Detta lilla men bördiga land förser hela världen med tulpanlökar, här trivs även korna och det exporteras en hel del Gouda- och Edamerost till andra länder.

Tulpanerna målar landet i färg

Tulpanerna från Holland är kända över hela världen och många reser hit enkom för att se dem blomma. Det finns nog inte någon som har besökt landet utan att köpa med sig tulpanlökar hem. På våren fullkomligen exploderar Holland i alla tänkbara färger. Fält och åkrar runt om i landet fylls av tulpaner och även andra blommor som krokus och påskliljor. Hollands största tulpanpark, som ligger en timmes färd från Amsterdam, lockar miljontals besökare varje år under de åtta veckor som de har öppet för besökare. I parken planteras varje år omkring sju miljoner tulpanlökar. Säsongen för blomningen är kort men intensiv.

Upptäck Hollands landskap med cykel

Naturen i Holland är till ganska stor del skapad av människan. Det ursprungliga naturliga landskapet med skogar finns inte längre kvar. De åkrar, ängar och hedar man kan se har uppkommit efter att man har avverkat skog, och de skogar landet har i dag är planterade. De många sjöarna och vattendragen är även de till stor del skapade av människan. Inget land har så många cykelvägar som Holland och det flacka landskapet gör att det passar perfekt att upptäcka landet på cykel. I inlandet bjuder landskapet på väderkvarnar och blommande fält och hedar. Vid havet finner man fina, rena och välskötta stränder.

Leave a Reply

mts_schema